Askeladden P79 Weekend.

Askeladden revolutionera marknaden med den stängda styrhyttsbåten P79 Weekend. 
Moderna skrov, nya akterdäckslösningar, bättre komfort i styrhytten och större kabin.
P79 Weekend är en stängd Styrhyttsbåt, utformad i större utsträckning än tidigare, för bekväma dagsutflykter och boende.
Vi har tagit upp de brister som de slutna kabiner har haft på detta område och förbättrat detta väsentligt - med innovativa designlösningar.